คลังเก็บผู้เขียน: kruthin

เกี่ยวกับ kruthin

ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สื่อประกอบการเรียน_ควรอ่าน_3

เอกสารประกอบการเรียนอัตราส่วนตรีโกณมิติ_2

โพสท์ใน รวมเอกสารประกอบการเรียนการสอน | แสดงความคิดเห็น

สื่อประกอบการเรียน_ควรอ่าน_2

ควรอ่าน_1

โพสท์ใน รวมเอกสารประกอบการเรียนการสอน | แสดงความคิดเห็น

สื่อประกอบการเรียน_ควรอ่าน_1

สื่อเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

โพสท์ใน รวมเอกสารประกอบการเรียนการสอน | แสดงความคิดเห็น

เอกสารประกอบการเรียนอัตราส่วนตรีโกณมิติ

เอกสารประกอบการเรียนอัตราส่วนตรีโกณมิติ     และ     แบบฝึกหัดอัตราส่วนตรีโกณมิติ

โพสท์ใน รวมเอกสารประกอบการเรียนการสอน | แสดงความคิดเห็น

เทคนิคการจำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 , 45 และ 60 องศา

โพสท์ใน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.5 | 5 ความเห็น

หน่วยที่ 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอน 4 โดย Krunuii Maths

โพสท์ใน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.5 | 5 ความเห็น

หน่วยที่ 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอน 3 โดย Krunuii Maths

โพสท์ใน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.5 | 1 ความเห็น

หน่วยที่ 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอน 2 โดย Krunuii Maths

โพสท์ใน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.5 | 1 ความเห็น

หน่วยที่ 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอน 1 โดย Krunuii Maths

โพสท์ใน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.5 | 1 ความเห็น

ทําอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยปานทอง กุลนาถศิริ

เหตุผลหนึ่งที่ทําให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือนักเรียนไม่ทราบว่า ” จะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร ” กุญแจที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ ก็คือ ” นักเรียนต้องฝึกฝนทําคณิตศาสตร์เป็นประจํา ” ฟังดูแล้วไม่น่าแปลกอะไรเลย เพราะว่าคณิตศาสตร์ เป็นวิชาทักษะ การเรียนคณิตศาสตร์เหมือนการเรียนเปียโน   หากขาดการฝึกซ้อมก็คงเป็นนักเปียโนที่เก่งไม่ได้ การทําโจทย์เลขทุกวันจะช่วยให้นักเรียนเก่งเลข  นอกจากนี้ยังมีข้อคิดอื่นๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ กล่าวคือ 1. การเข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 2. เมื่อไม่เข้าใจอะไรก็ถามครูผู้สอนทันที 3. ศึกษาอ่านตําราเองเพิ่มเติม 4. ก่อนที่จะลงมือทําการบ้าน ควรทบทวนความรู้ที่ครูสอนมาแล้วทุกครั้ง 5. ทําการบ้านหลังจากศึกษาอ่านตําราเพิ่มเติม 6. ทํางานด้วยความประณีต 7. หลังจากทําการบ้านเสร็จแล้ว ควรทบทวนตําราอีกครั้ง 8. ลองทําแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนไปแล้ว 9. เก็บรวบรวมข้อสอบที่ครูได้ทําการทดสอบย่อยๆไว้ แล้วนํามาทบทวนอีกภายหลัง 10. … อ่านเพิ่มเติม

ข้อความ | Posted on | 1 ความเห็น