ทําอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยปานทอง กุลนาถศิริ

เหตุผลหนึ่งที่ทําให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือนักเรียนไม่ทราบว่า

จะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร ” กุญแจที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ ก็คือ

นักเรียนต้องฝึกฝนทําคณิตศาสตร์เป็นประจํา ” ฟังดูแล้วไม่น่าแปลกอะไรเลย เพราะว่าคณิตศาสตร์

เป็นวิชาทักษะ การเรียนคณิตศาสตร์เหมือนการเรียนเปียโน   หากขาดการฝึกซ้อมก็คงเป็นนักเปียโนที่เก่งไม่ได้ การทําโจทย์เลขทุกวันจะช่วยให้นักเรียนเก่งเลข  นอกจากนี้ยังมีข้อคิดอื่นๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ กล่าวคือ

1. การเข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ

2. เมื่อไม่เข้าใจอะไรก็ถามครูผู้สอนทันที

3. ศึกษาอ่านตําราเองเพิ่มเติม

4. ก่อนที่จะลงมือทําการบ้าน ควรทบทวนความรู้ที่ครูสอนมาแล้วทุกครั้ง

5. ทําการบ้านหลังจากศึกษาอ่านตําราเพิ่มเติม

6. ทํางานด้วยความประณีต

7. หลังจากทําการบ้านเสร็จแล้ว ควรทบทวนตําราอีกครั้ง

8. ลองทําแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนไปแล้ว

9. เก็บรวบรวมข้อสอบที่ครูได้ทําการทดสอบย่อยๆไว้ แล้วนํามาทบทวนอีกภายหลัง

10. ไม่ต้องวิตกกังวลหากยังไม่เข้าใจเนื้อหาใหม่ๆ ให้อ่านตําราและศึกษาเพิ่มเติมให้มากขึ้น

นั่นก็เป็นข้อคิดของ Margaret L. Lial และ E. John Homsby, Jr. ที่แนะนํานักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ในตํารา Beginning Algebra ซึ่งผู้เรียบเรียงหวังว่าข้อคิดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยเช่นกันจําไว้อย่างหนึ่งว่าการเรียนคณิตศาสตร์นั้นนอกจากนักเรียนจะต้องเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะต้องให้เกิดทักษะด้วยจึงจะเกิดประโยชน์เพราะสามารถนําความรู้นั้นไปใช้ได้ทุกเมื่อการฝึกทักษะคณิตศาสตร์เป็นประจําจะช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เช่นกัน และก็จะเป็นกุญแจสําคัญนํานักเรียนไปสู่ความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์

ขอให้นักเรียนหมั่นฝึกฝนทําโจทย์เลขเป็นประจําจะได้ประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์กันทุกคน

Advertisements

เกี่ยวกับ kruthin

ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อความ | ข้อความนี้ถูกเขียนใน นานาสาระคณิตศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ทําอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยปานทอง กุลนาถศิริ

  1. krukanlayamtpk พูดว่า:

    เป็นบทความที่ดีมากเลยค่ะคุณครู

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s